Aprila letos prestali presojo za pridobitev FSC ® certifikata

The Forest Stewardship Council®, je nevladna organizacija, ki je bila ustanovljena v letu 1993 kot odziv na krčenje svetovnih gozdov; sprejemljiv vir gozdnih proizvodov so le proizvodi, ki izvirajo iz ustrezno (odgovorno) upravljanih gozdov .

 

Certifikacija v skladu s standardi FSC je prostovoljno dejanje, katerega namen je podpiranje odgovornega upravljanja z gozdovi na svetovnem nivoju. Ker morajo biti presojani vsi členi v dobavni verigi je lahko kupec prepričan, da je kupljeni gozdni proizvod (les, lesni proizvodi, papir in papirni proizvodi) iz gozda, ki je odgovorno upravljan.

Začetki segajo v leto 1992 ko se je, po svetovnem srečanju Earth Summit v Riu, ki ni prinesel dogovora za ustavitev krčenja gozdov, skupina podjetij, okoljevarstvenikov in vodij skupnosti zbrala z namenom, da ustanovijo Forest Stewardship Council. Skupina, zbrana na prvi generalni skupščini FSC leta 1993 v Torontu (Kanada) je bila določena, da ustvari prostovoljni in tržno naravnan pristop, ki bi izboljšal gozdne prakse po vsem svetu. V tistem času je FSC predstavljal alternativo bojkotu gozdnih produktov, saj so se bojkoti izkazali za kontraproduktivne – gozdna zemljišča so zaradi njih izgubljala na vrednosti.

FSC-logotip-Muflon-1

Za pridobitev certifikata smo uspešno prestati presojo akreditiranega certifikacijskega organa, ki deluje pod okriljem podjetja SGS. Presojali so nas po standardih FSC-STD-40-004 V2-1, ki je standard za certifikacijo sledenja lesa (Chain of Custodi Certification), standardu FSC-STD-40-003 V2-1 (Multisite) ter standardu FSC STD-50-001 V1-2 (Trademark). Med gozdom in končnim uporabnikom gredo les in proizvodi skozi več faz predelave, proizvodnje in distribucije. Certifikacija sledenja lesa sledi tem proizvodom skozi celotno verigo – od gozda, preko oskrbovalne verige in vse do končnega proizvoda. Pri tem preverja ali podjetje deluje v skladu z vsemi zahtevanimi standardi, kot so pravilno označevanje produktov, skladiščenje in uporaba primernih materialov.

Vir: www.fsc.org

Radeče papir nova
rpn2