Tradicija & znanje & kakovost

Tradicija papirništva v Radečah sega v leto 1736. Od takrat naprej vse generacije vestno sledijo stopinjam papirniških mojstrov. Strokovnost, ki temelji na dolgoletni tradiciji in pridobljenem znanju, se kaže v kakovosti izdelave vseh vrst papirjev. Njihovo kakovost je mogoče zaznati z otipom. Kot bi se dotaknili narave.

null

VREDNOSTNI PAPIR

DOSEGANJE NAJVIŠJIH KAKOVOSTNIH STANDARDOV

null

GRAFIČNI IN SPECIALNI PAPIR

IZJEMNA MOJSTROVINA

null

VEČNAMENSKI PAPIR

KAKOVOST BREZ KOMPROMISOV

VIZIJA

Skozi več kot 270 tradicijo je naše podjetje raslo in se spreminjalo. Vizija, ki temelji na tradiciji in sedaj vodena pod mednarodnim vodstvom, proaktivno dinamično prilagodljivostjo in inovativnostjo, nas združuje v skupnem cilju in strategiji rasti, ki dodaja vrednost življenju ljudem na majhen ampak pomembnem način.

VREDNOTE

Odličnost
Naša ideja odličnosti se ne nanaša samo na učinkovito proizvodnjo visoko vrednostnih izdelkov, temveč tudi na inteligentne procese in kreativne rešitve. Vsak zaposleni je motiviran za prispevanje novih idej in pogleda na celotno podobo izven njegovega področja delovanja in vsakodnevnega poslovanja.

Odgovornost
V Radeče papir novi in Muflonu smo močno predani naši domači občini Radeče. Kot največji delodajalec v kraju podpiramo številne družbene in kulturne projekte. Nad vsem pa verjamemo, da je spodbujanje usposobljenih mladih zaposlenih pomemben element družbene odgovornosti.

Trajnost
Naš pristop trajnosti temelji na strategiji družbene odgovornosti v pomenu » ustvarjanje dodane vrednosti za življenja ljudi«. Strategija je grajena vsak dan, skozi našo predanost do strank in partnerjev, kar se kaže v visoki kakovosti izdelkov, inovativnosti in odgovorni komunikaciji.

Zaupanje
Dejavnosti naše družbe temeljijo na medsebojnem zaupanju med sodelavci, popolno predanostjo in transparentnostjo v odnosu do skupine, kot tudi do vseh deležnikov.

 

 

Zgodovina

Tradicija papirništva

Zgodovina

Tradicija papirništva v Radečah sega v leto 1736. Od takrat naprej vse generacije vestno sledijo stopinjam papirniških mojstrov. Strokovnost, ki temelji na dolgoletni tradiciji in pridobljenem znanju, se kaže v kakovosti izdelave vseh vrst papirjev. Njihovo kakovost je mogoče zaznati z otipom. Kot bi se dotaknili narave.

Tradicija papirništva v Radečah sega v leto 1736.

1736

Izdelan je bil zaščitni vodni znak z napisom Ratschah

1908

bratje Piatnik temeljito obnovijo papirnico

1939

Prenovitev stroja za izdelavo boljših papirjev in kartonov (proizvodnja 25 ton na dan)

1965

Zgrajen papirni stroj III in posodobljen energetski objekt

1975

postavljen papirni stroj IV in dograjeni novi proizvodni prostor

1983

Postavljen nov papirni stroj V, ki je namenjen proizvodnji vrednostnih in zaščitenih papirjev

2002

Tehnološka posodobitev PS4

2010

Rekonstrukcija PS5

2013

Ustanovitev podjetja Radeče papir Nova d.o.o.

POSLOVNA POLITIKA

odgovorno upravljanje

Poslovna politika

Družbi Radeče papir nova in Muflon združujeta tradicija, vizija, doseganje postavljenih ciljev in kakovost proizvodnje izdelkov.

 

Kakovost izdelkov in storitev ter ravnanje z okoljem so sestavni deli vodenja družb Radeče papir nova in Muflon, ki tako prispevata svoj delež k splošnemu razvoju lokalne in širše družbe. Pri tem upoštevamo temeljna načela odgovornega ravnanja na področju okolja in se zavezujemo, da bomo odgovorno uporabljali naravne vire ter varovali okolje, da bo v korist in dobro današnjim ter jutrišnjim generacijam.

 

Ključni cilji poslovne politike vključujejo:

  • Razvoj proizvodov in storitev, ki bodo dosegali in presegali zahteve in pričakovanja odjemalcev na področju kakovosti in ravnanja z okoljem ob upoštevanju principov trajnostnega razvoja;
  • Zavezanost k stalnemu spremljanju in izpolnjevanju zakonodajnih zahtev s področij, ki pokrivajo vse vidike poslovanja ter upoštevanje drugih zahtev s področja okolja, ki jih izražajo kupci in drugi zainteresirani;
  • Stalno izboljševanje zanesljivosti, ekonomičnosti in okoljske učinkovitosti procesov in postopkov;
  • Izobraževanje zaposlenih za varno delo, izboljševanje kakovosti ter okoljsko odgovorno ravnanje;
  • Skrb za dobre delovne pogoje, ki zmanjšujejo možnost poškodb pri delu, izpolnjevanje zakonodaje ter druge zahteve s področja varnosti in zdravja pri delu;
  • Zmanjševanje in preprečevanje onesnaževanja ter ohranjanje naravnih virov na podlagi uporabe najboljših okoljskih praks;
  • Zagotavljanje, da vse organizacije ali osebe, ki delajo za Radeče papir nova ali za Muflon ali v njihovem imenu, ravnajo v skladu s poslovno politiko Radeče papir nova in Muflon;
  • Povečevanje uporabe lesa in lesnih proizvodov iz virov, ki s certifikatom (FSC®) dokazujejo zavezanost trajnostnemu razvoju.

 

Vsak zaposleni je odgovoren, da razume in podpira poslovno politiko ter aktivno sodeluje v programih, ki zagotavljajo njeno uresničevanje. Za izboljšanje okolja sta družbi obvezani tesno sodelovati z zaposlenimi, poslovnimi sodelavci, državnimi organi in lokalno skupnostjo ter da vsem zainteresiranim zagotavljata informacije o svojem ravnanju z okoljem.

VAROVANJE OKOLJA

Prijetne življenjske razmere

Varovanje okolja

Varovanje okolja je osnovno vodilo. V družbi se trudimo pozitivno vplivati na okolje, saj smo tesno povezani z našo zavezo lokalnemu okolju, na osnovi katere soustvarjamo prijetne življenjske razmere za naše zaposlene in okoliške prebivalce. Okoljsko politiko imamo prepleteno s poslovno politiko, pri kateri upoštevamo temeljna načela odgovornega ravnanja na področju okolja in se zavezujemo, da odgovorno uporabljamo naravne vire ter varujemo okolje, da bo v korist in dobro današnjim ter jutrišnjim generacijam.

Kot papirna pridelovalna industrija se zavedamo, da na okolje vplivamo na različne načine, zaradi česar imamo posebno odgovornost. To dokazujemo z integracijo sistema ravnanja z okoljem v strateško upravljanje družbe. Izpolnjujemo vse zahteve certifikata ISO 14001:2015, kar se kot uspešno in učinkovito izvajanje sistema ravnanja z okoljem odraža v izboljšanju učinka ravnanja z okoljem.

KONTAKT

Tukaj smo za vas

VIZITKA

Radeče papir nova, d.o.o.
Njivice 7
1433 Radeče
Slovenija

T: +386 (0)3 568 05 00
F: +386 (0)3 568 05 01
E: info@radecepapir.si

Matična številka: 6517897000
ID za DDV: SI45041091

Povpraševanje

Vas zanima naš prodajni program? Izpolnite spodnji obrazec in kontaktirali vas bomo.

Radeče papir nova