Safeguard

Safeguard_0

RADEČE PAPIR NOVA  in MUFLON ostajata nagrajena z oznako SAFEGUARD

Delovni procesi  v času pandemije COVID-19  zahtevajo  od vsakega zaposlenega hitre prilagoditve, upoštevanje varnostnih pravil ter zdravstvenih in sanitarnih protokolov v  delovnem okolju.

V družbah RADEČE PAPIR NOVA  in MUFLON se zavedamo pomena varnosti, zdravja, higiene na  delovnem mestu. Z zagotavljanjem ustreznih postopkov, zdravstvenih in varnostnih protokolov  ter upoštevanjem priporočil in veljavnih predpisov bistveno prispevamo k omejitvi  pandemije.

S strani Certifikacijskega in kontrolnega  organa Bureau Veritas že od marca 2021 ohranjamo oznako SAFEGUARD, ponovni zagon poslovanja. Po opravljeni recertifikacijski presoji s strani Certifikacijskega in kontrolnega organa Bureau Veritas v Februarju, še naprej ohranjamo oznako SAFEGUARD. S pridobitvijo certifikata zaposlenim in poslovnim partnerjem  dokazujemo, da se v družbah izvajajo potrebni zaščitni ukrepi, vzpostavljene so dobre higienske prakse,  delovni prostori so varni.

V smislu ohranjanja zdravja, izboljšanja kakovosti življenja ljudi in s tem zmanjšanja širjenja koronavirusa še posebej izpostavljamo naš inovativni Antibakterijski R Copy pisarniški papir. Antibakterijski papir je primeren za uporabo v delovnih okoljih, kjer fizični stik papirja pomeni veliko tveganje za prenos  mikrobov (npr. v zdravstvu, šolah, pisarnah, bankah, poštah, gostinstvu). Papir je  zaščiten proti bakterijam in koronavirusu, obstojen dlje časa in varen za vsakodnevno pisarniško in domačo uporabo.

Da bi preprečili pandemijo in s tem zaščitili izdelke in površine pred virusi, bakterijami in glivami, smo razvili okolju prijazen papir s pomočjo tehnologije Bioguard TM, ki  se uporablja pri tretiranju varnostnega papirja. Papir Bioguard TM ima lastnost, da zmanjša bakterije, plesen in celo koronavirus. Uporaba papirja BioguardTM je pav tako namenjena širšem krogu potrošnikov, saj je ohranjanje zdravja in varnosti v obdobju pandemije največja  prioriteta.

#SAFEGUARD #zdravje# varnost# higiena #Bureau Veritas # COVID-19 pandemija# inovacija# Antibacterijski R Copy papir# Bioguard TM

Antibakterijski R Copy® Papir zaščiten tudi proti koronavirusu – Radeče papir nova (radecepapir.si)

Radeče papir nova